කාට කියන්නද මේවා ?

Watch this..

ලසන්ත මළවුන් අතරය..අප මරුවන් සමගය..

One response to this post.

  1. Posted by Niles Perera on ජූනි 17, 2009 at 20:12

    With all due respect Gotabhaya played a big roll in crushing LTTE… bt this interview is revealing… it reveals that he lacks diplomacy…!! And he must realize that each individual is important and a society is made up of many individuals…so every person is important and the govt has a responsibility to protect all its civilians.. if someone has done anything wrong there’s the legal system… So this shows the mindset of Gotabhaya when it comes to media rights… sad to hear.. 😦

    ප්‍රති-පිළිතුරු සැපයීම

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: